Privacy beleid

Privacy beloften
Ik verzamel het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je een factuur te kunnen sturen. Donna behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.Daarom geven we je deze vier privacy beloften:
Je persoonlijke gegevens bescherm ik alsof het die van onszelf zijn.
Je persoonlijke gegevens gebruik ik alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Je persoonlijke gegevens deel ik nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
Welke persoonsgegevens verwerkt Donna?
Om jouw overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig.
Naam en adresgegevens
Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met een klantnummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen voor een kop koffie (mocht je ons een keer uitnodigen).
Bedrijfsgegevens
Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om je (bedrijfs)naam en vestigingsadres in te vullen wanneer je onze producten in de hoedanigheid als bedrijf afneemt.
E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.
Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen in een noodgeval of om je input te vragen. Daarnaast gebruiken we je nummer voor het verzenden van sms-berichten.
Fotomateriaal
Donna kan fotomateriaal gebruiken voor haar portfolio’s op de website of op social media. Dit is echter alleen met toestemming van diegene die herkenbaar op de foto’s aanwezig zijn.
Overige gegevens die Donna verwerkt
We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.
Cookies
Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe jij onze website en diensten gebruikt en waar jouw interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening en advertenties beter aanpassen naar jouw smaak. De toestemming die je hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en het tonen van advertenties zijn op elk moment weer in te trekken.
Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:
het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten jij recht hebt;
het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;
het behandelen van je klacht, voor een lange en gelukkige relatie;
Na het verkrijgen van jouw toestemming gebruiken we je persoonsgegevens ook voor:
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we bijvoorbeeld weten welke pagina’s beter ingericht moeten worden;
het afstemmen van onze content op jouw interesses, zodat je bijvoorbeeld geen advertenties op Google of Facebook te zien krijgt die geen toegevoegde waarde hebben;
Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Beveiliging
Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.
Jouw privacy en derde partijen
Wanneer iemand ons een honderdduizend euro biedt om zomaar je persoonsgegevens te mogen kopen, zullen we hem vriendelijk de deur wijzen. We zullen je gegevens alleen met anderen delen in de volgende drie gevallen:
Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.
Jouw privacy rechten
Als gebruiker van onze website en diensten heb jij enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.
Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via kleinedonna@outlook.com of bel ons op 0621533247
Om geen verkeerde persoonsgegevens aan te passen, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren.
Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.
Contactgegevens
Mocht je na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Contact:
Donna
0621533247
kleinedonna@outlook.com
BTW-indentificatienummer: NL002068963B11
Kvk 63394391